Zwolle
Zwolle
Breda
Amsterdam
Roermond
088 - 118 57 00 Showroom geopend: ma - vr 08:00 - 17:00 Gouwe 1, Zwolle
088 - 118 57 00 Showroom geopend: ma - vr 08:00 - 17:00Oude Leijstraat 1 / hoek Tilburgseweg, Breda
088 - 118 57 00 Showroom geopend: Op afspraak Zekeringstraat 32, Amsterdam
088 - 118 57 00 Showroom geopend: Op afspraak Solvayweg 2, Roermond
Logo Aberson
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Duurzaam bouwen

Dat is bewust denken en doen

BEWUST BIJDRAGEN AAN EEN DUURZAME (BOUW)WERELD

Duurzaam bouwen. Dat is bouwen aan de toekomst. En dat doen we bij Aberson met meer dan alleen bakstenen en gevelsystemen. Bouwen aan de toekomst betekent óók duurzaam denken en doen. Bij elke keuze die we maken en elke stap die we zetten.

Juist de bouw heeft vanwege haar hoge grondstofgebruik een grote verantwoordelijkheid in duurzaamheid. En een grote uitdaging, dat ook. Vanuit Aberson willen we die dagelijkse uitdaging een stuk kleiner maken. Haalbaarder. Door producten én diensten te bieden die voldoen aan de duurzame eisen van vandaag en morgen. En altijd oog te hebben voor hoe het duurzamer kan.

Benieuwd hoe wij dat doen?

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen, ‘bewust bijdragen aan een duurzame wereld’. Je hoort het overal, het is belangrijk maar wat houdt dat precies in? En hoe vervullen wij als Aberson die rol?

Bij duurzaam bouwen houden we vanzelfsprekend rekening met de effecten op het milieu. Het rekening houden met begint al in de ontwerpfase, waar de eerste tekening wordt gemaakt. Welke producten dragen bij aan het beperken van de belasting op het milieu en zorgen daarnaast voor een duurzaam behoud van het gebouw? Maar ook in het later stadium, hoe wordt het gebouw gebruikt en hoe kunnen we bij een eventuele sloop de producten opnieuw gebruiken?

Meer dan alleen duurzame producten

Duurzaam bouwen is meer dan alleen de toepassing van duurzame producten. Duurzaam bouwen gaat ook over logistiek. Hoe kunnen we producten zo efficiënt mogelijk, tegen een zo minimaal mogelijk CO2-uitstoot, op de plaats van bestemming krijgen. Zijn er alternatieve, energiezuinige vervoermiddelen geschikt voor het transport? Kunnen we transport bundelen, zodat we minder vaak hoeven te rijden? Kunnen we vrachtwagens optimaler benutten, bijvoorbeeld door het gebruik van eco-formaat bakstenen? Allemaal vraagstukken die voor ons meespelen bij duurzaam bouwen.

Verschil duurzaam bouwen en circulair bouwen

Duurzaam bouwen en circulair bouwen. De termen worden door elkaar gebruikt. Bij Aberson maken we onderscheid tussen beide termen. Duurzaam is niet per definitie circulair, maar circulair is wel per definitie duurzaam. Voor ons zit het verschil in het opnieuw (kunnen) gebruiken van materialen.

Al onze producten hebben een levensduur tot in lengte der dagen. Daar durven wij onze hand voor in het vuur te steken. Dat maakt al onze producten per definitie duurzaam. Het maakproces en de logistiek van onze producten wordt ook steeds duurzamer. Daar is zeker nog winst te behalen, waar we ons actief voor inzetten.

Circulair bouwen met remontabele producten

Alle facetten nemen we onder de loep en we verbeteren stapje voor stapje elk onderdeel in de keten, zodat het totale product steeds nóg duurzamer wordt. Met als ultieme stip op de horizon dat op termijn alle producten ook circulair zijn. Bij circulair bouwen zijn namelijk alle onderdelen later opnieuw toe te passen in dezelfde functie. De gevelstenen of het gevelsysteem worden bij de sloop van een gebouw opnieuw toegepast in een nieuw gebouw. Remontabel noemen wij dat.

Duurzame producten voor bouwen op een duurzame manier

Al onze gevelstenengevelsystemen en dakpannen worden geproduceerd met een levensduur tot in lengte der dagen. Daardoor zijn onze producten per definitie duurzaam producten. We zijn ons ervan bewust dat er met name in het productieproces nog winst te behalen valt op de duurzaamheidsladder. We zijn daarom actief aan het experimenteren in samenwerking met onze leveranciers om alle onderdelen te verduurzamen. 

Denk daarbij aan het reduceren van grondstoffen in de klei door alternatieve producten zoals oude keramische restmaterialen afkomstig van de lokale kringloopwinkels. We experimenteren met het afbakken van de traditionele bakstenen in elektrische ovens. Met al veelbelovende resultaten.

Bouwen met circulaire producten

Alleen maar circulaire producten, dat is onze stip op de horizon. Om daar te komen is het belangrijkste om te doen: beginnen. En dat doen we. Ons belangrijkste circulaire product is ons A-Brick gevelsysteem. Een remontabel gevelsysteem met dunne steenstrips die het uiterlijk geven van een traditionele gevel. Alle onderdelen van een A-Brick gevel zijn op termijn los te maken en in een ander project opnieuw te gebruiken als gevel. 

Het circulair bouwen vraagt om innovatie en technische ontwikkelingen. Een belangrijke pijler waar we bij Aberson continu mee bezig zijn. Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het produceren en toepassen van circulaire mortel. Mortel die jaarrond toe te passen is en over tientallen jaren makkelijk af te bikken is, zodat de gevelstenen elders opnieuw gebruikt kunnen worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo)

Duurzaam bouwen betekent voor Aberson meer dan alleen na- en meedenken over het reduceren van de last op het milieu. Het gaat ook over de omgang en inzet van mensen. Hoe zorgen we goed voor onze medewerkers en hun veiligheid, zodat ze een juiste mentale en fysieke balans houden en zo duurzaam inzetbaar blijven? Welke scholing kunnen we aanbieden om onze medewerkers uit te dagen en mee te kunnen laten gaan met continu veranderende omstandigheden?

Allemaal elementen die voor Aberson van belang zijn als we het hebben over duurzaam bouwen. Want alleen als je op alle componenten inzet op duurzaamheid, kunnen we de wereld echt duurzaam inzetbaar houden.

Sustainable development goals (SDG's)

Om hier echt handen en voeten aan te geven hebben we onze duurzame ambities vertaald in de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: de sustainable development goals. Uit de zeventien vastgestelde SDG’s hebben negen doelen gedestilleerd die voor ons relevant en van belang zijn.

We leggen de lat hoog met negen doelen, maar dat willen we ook. We pakken het gefaseerd aan, zodat we alle doelen ook op een kwalitatief goede en duurzame manier bereiken. 

Minder afval op de bouw. Ook dat is duurzaam bouwen.

Als specialist is Aberson voor producenten de schakel naar klanten. We zien in de praktijk dat veel fabrikanten al goede initiatieven nemen op het gebied van afvalvermindering.

Ook wij richten ons op de wens van onze klanten: minder afval op de bouwplaats. Dat betekent dat we zo min mogelijk verpakkingen willen aanvoeren en, als dat kan, deze verpakkingen hergebruiken of recyclen. Denk aan het gebruik van stretchhoezen, zodat er geen gas nodig is om folie te laten krimpen. En we onderzoeken actief naar wat er nog méér kan: het recyclen van pallets bijvoorbeeld..

Een proces dat continu in beweging is. Heeft u hierover wensen of ideeën? Deel ze met ons.

Duurzaam productadvies

Wilt u als aannemer of architect duurzaam bouwen meer onderdeel maken van uw project? Aberson kan u daarbij helpen.

Duurzaam bouwen daagt ons als mens uit om te onderzoeken welke materialen en processen hierbij aansluiten. Bij Aberson zijn we heel bewust bezig met dit proces en nemen wij in het productadvies de toepassing van duurzame alternatieven mee. 

Door ons al in het begin van het ontwerpproces van een project te betrekken kijken we gezamenlijk naar de wensen en eisen van het project. Op deze manier kunnen we nog op tijd duurzame afwegingen maken, waarbij we ook kijken naar technische haalbaarheid en esthetiek.

Ons productassortiment sluit volledig aan op deze gedachte. Op deze manier draagt Aberson haar steentje bij aan een duurzamere wereld. 

Wilt u graag meer advies over duurzaam bouwen? Vraag onze specialisten.

MEER OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN DUURZAAM BOUWEN MET ABERSON?

Wij adviseren u graag!

Bouwen aan de toekomst, dat is pas duurzaam. En staat hoog bij ons in het vaandel! Onze experts adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Het beste van Aberson.
De mooiste projecten, slimste producten en nieuwste innovaties maandelijks in je mailbox?

    close-link