Zwolle
Zwolle
Breda
Amsterdam
Roermond
088 - 118 57 00 Showroom geopend: ma - vr 08:00 - 17:00 Gouwe 1, Zwolle
088 - 118 57 00 Showroom geopend: ma - vr 08:00 - 17:00Oude Leijstraat 1 / hoek Tilburgseweg, Breda
088 - 118 57 00 Showroom geopend: Op afspraak Zekeringstraat 32, Amsterdam
088 - 118 57 00 Showroom geopend: Op afspraak Solvayweg 2, Roermond
Logo Aberson
Search
Close this search box.

Geveladvies: gevelmetselwerk sterker, mooier, duurzamer én goedkoper

Geveldragers schades zijn een van de meest voorkomende schades in de bouw. Met een goed berekend geveladvies valt deze schade te beperken, zo niet te voorkomen. In dit blog lees je over de toegevoegde waarde van een geveladvies.

Om maar direct met de deur in huis te vallen…waarom een geveladvies? Er zijn toch gewoon richtlijnen?

In de bouw werken we inderdaad met normen en richtlijnen voor de toepassing van metselbaksteen in gevels. Een bekende richtlijn is dat na iedere 3e bouwlaag, bij een maximale hoogte van 11 meter, het metselwerk opgevangen moet worden met geveldragers. Echter dateren deze richtlijnen uit begin jaren ’90. De tijd en daarmee de ontwikkelingen in de bouw hebben natuurlijk niet stil gestaan. De bestaande richtlijnen gaan uit van een ‘optelsom’ van de meest negatieve waarden van de toe te passen producten. Elementen zoals de kleur van de gevelsteen, het formaat, de mortel, de temperatuurverschillen op de verschillende bouwlagen, allemaal elementen die invloed hebben op de sterkte van de gevelconstructie.

Horizontale metselwerkdilatatie met gekoppelde geveldrager - geveladvies
Horizontale metselwerkdilatatie met gekoppelde geveldrager

Daadwerkelijke waarden maken reëler geveladvies
Door meer in te zoomen op de daadwerkelijke waarden en eigenschappen van het gevelmetselwerk, maar ook de hoofddraagstructuur kom je tot meer inzicht op wat de daadwerkelijke vervormingen zullen zijn. Door de waarden van de diverse materialen in te vullen in een speciaal hiervoor gemaakt rekenprogramma, krijg je beter inzicht in de gegeven situatie en zal direct duidelijk zijn of een gekoppelde geveldrager ook echt nodig is.

Stalen geveldrager
Stalen geveldrager

Oké, we kunnen dus een op maat gemaakt geveladvies krijgen. Maar wat schieten we ermee op?

In het gevelmetselwerk is de metselwerkondersteuning een kostenvretend onderdeel. Niet alleen het materiaal, maar zeker ook de montage zijn kostbaar. Door een geveladvies voor jouw beoogde gevelconstructie te maken, kun je exact uitrekenen op welke plekken je gevel ondersteund moet worden door middel van gekoppelde geveldragers. Als er minder geveldragers nodig zijn, dan kun je al snel €100-€150 per strekkende meter besparen. Bijkomend esthetisch voordeel is dat er geen horizontale voeg zichtbaar zal zijn.

De gevel kan er dus goedkoper en fraaier van worden. Zitten er nog andere voordelen aan het meenemen van een geveladvies?

Jazeker! De gevel wordt er technisch beter, sterker en duurzamer van. Er is door een op maat berekend geveladvies minder kans op schade aan het metselwerk. Doordat wij rekening houden met alle factoren, van gevelsteen en mortel tot dilateren en wapenen, krijg je een totaalbeeld in plaats van basisrichtlijnen per product. Deze individuele richtlijnen kunnen soms op gespannen voet staan met elkaar, doordat er in het product specifieke advies geen rekening gehouden wordt met de eigenschappen van de overige producten. Geveldragerschades zijn een van de meest voorkomende schades in de bouw. Door het te berekenen, wordt de gevel technisch beter, mooier en sterker.

Foto: Walter Frisart FOTOwerk

Geveladvies neemt werkvoorbereider werk uit handen
Daarnaast nemen we door vooraf een geveladvies op te stellen de werkvoorbereider veel werk uit handen. Met het geveladvies als basis kan hij leveranciers benaderen voor een prijsopgave. Deze prijzen zijn dat eenvoudiger met elkaar te vergelijken, omdat er uitgegaan is van een vooraf gedefinieerd uitvoeringsplan.

Goedkoper, fraaier en makkelijker voor de aannemer. Dat klinkt goed! Hoe komt zo’n op maat berekend geveladvies tot stand?

In samenwerking met de TU Eindhoven is een rekenmodel ontwikkeld waarbij rekening gehouden wordt met alle producteigenschappen en omstandigheden die invloed hebben op het gedrag van zowel gevelmetselwerk als de hoofddraagconstructie. Hiermee berekenen we wat de maximale hoogte van een gevel mag zijn zonder toepassing van horizontale dilataties en gekoppelde geveldragers.

Dilatatietypes | geveladvies
Dilatatietypes

In welke fase van het project kan het geveladvies het best ingepast worden?

Hoe eerder we aan tafel komen om het geveladvies door te nemen, hoe beter. Ideaal is al in de acquisitiefase bij het voorlopig ontwerp, omdat we dan nog kunnen meedenken en -rekenen over mogelijke andere draagconstructie oplossingen. Hiermee kun je veel ellende voor zijn. De architect weet beter hoe het metselwerk opgebouwd kan worden. Waardoor de aannemer met de juiste gegevens kan rekenen in de aanbesteding, zodat er ‘appels met appels’ vergeleken kunnen worden. Maar ook in een later stadium van het voorlopig ontwerp fase is een goed opgesteld geveladvies nog van grote toegevoegde waarde zijn. Zolang het definitieve ontwerp er nog niet ligt, kun je nog steeds bijschaven en -sturen. In de meeste gevallen leidt dit tot een beter, mooier, beter, duurzamer én goedkoper gevelmetselwerk.

Blog Geveladvies - Aberson - De Koningin Zwolle
Foto: Walter Frisart FOTOwerk

Wil je ook een op maat berekend geveladvies voor jou
keramische gevel? 

bekijk ook:

Bij de originele manier van het maken van een wasserstrich draait alles om water. 

De mooiste langformaten uit heel Europa. Je vindt ze in onze collectie Aberlongue.

Waarom steenstrips steeds populairder worden op de bouw? Vijf goede redenenen.

Het beste van Aberson.
De mooiste projecten, slimste producten en nieuwste innovaties maandelijks in je mailbox?

    close-link